TuTorah.tv

Material para oradores.

Bar Mitzvah

Ben Adam Lejabero

Bet Hamidrash

Emuna

Iluy Nishmat

Inyane Kesafim

Jodshe Hashanah

Libre Albedrio

Maalot

Mal De Ojo

Midot

Mitzvot

Perashat Hashavua

Bereshit
Bereshit

Debarim
האזינו
וילך
כי תבוא
כי תצא
פרשת ראה
שופטים

Rishonim Y Ajaronim

Sefirot

7 הספירות בכי תצא
Tiferet
אוסף על משיח בן דוד ובן יוסף הקשר בין יסוד למלכות
בה ובש בספירות ובאקטואליה
גבורה
האשה והמלכות
ההקבלות
הוא היה אומר שהעולם עומד על שלושה דברים
הנצח 2
הנצח בנפש האדם
הנשים והספירות
הספירות והכוכבים
הספירות והעולם
הספירות והתפילה – לא חובה
הספירות וקלפי הטארוט . לא חובה
הספירות מגן דוד
הספירות
הצבעים בספירת תפארת +
הצבעים והספירות ביהדות
הקשר בין יוסף ליהודה יסוד למלכות 2
חסד גבורה ותפארת
יסוד 1
יסוד ומלכות הקשר בין יהודה ליוסף ועוד
מגן דוד
מידת ההוד מבטאת את ההודאה וההכרה במציאות האל
מידת התפארת
מילון מושגים
מלכות 2
מלכות 3
מעשה אבות
משה ואהרן ונצח
משה ונצח
משה יום רביעי הנצח והבטחון –
נצח 2
נצח והוד 3
נצח והוד
נצח
ספירות כללי
ספירת חסד בלבד
ספר שערי אורה – יפה ועמוק על כל הספירות ,
עוד ספר מעניין ומסכם – לא בהכרח בשביל מחר
עוד תפארת
על כל הספירות – כללי , מעניין אבל לא בהכרח בשביל השיעור
עץ הספירות
עשר ההאצלות הללו
עשר הספירות ועשרת הדיברות
קווי היד והעץ והספירות
רות על פי הספירות
תלמוד עשר הספירות

Shabat

Shmirat Haenaim

Tanaim Y Emoraim

Teshuva

Zejut Abot